მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

შეხვედრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

2013 წლის 19 აპრილს პროექტ „დაგეგმე შენი ქვეყნის ბიუჯეტის“ ფარგლებში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სტუდენტებთან მორიგი საჯარო შეხვედრა გაიმართა. საუბრის თემა სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები იყო. დამსწრეებმა განიხილეს მთავრობის გეგმები და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ეფექტიანობა. კამათის საგანი გახდა ფერმერთათვის ვაუჩერების დარიგების მიზანშეწონილობა და ამ თანხების უფრო ოპტიმალურად გამოყენების შესაძლებლობა.

შეხვედრის ბოლოს დამსწრე სტუდენტების უმრავლესობამ „გადასახადების გადამხდელთა კავშირთან“ თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.

DSC_0127