მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

twink straighty oiled up and rubbed.javporn

სოციოლიოგიურ გამოკითხვა

„გადასახადის გადამხდელთა კავშირმა“ 2013 წლის შემოდგომაზე ჩაატარა სოციოლოგიური კვლევა, რომლის მიზანი იყო დაედგინა, რა იციან მოქალაქეებმა გადასახადების შესახებ და ვის მიიჩნევენ ისინი გადასახადის გადამხდელად.

კვლევის ფარგლებში მოხდა თბილისის მაცხოვრებელთა სატელეფონო გამოკითხვა დაახლოებით საღამოს 6-დან 9 საათამდე. სატელეფონო ნომრები შეირჩა შემთხვევითობის პრინციპით.

რესპოდენტები დაიყო ოთხ კატეგორიად ასაკის მიხედვით: 18-25 წლამდე, 25-40 წლამდე, 40-60 წლამდე, 60 და მეტი წლის. სულ გამოიკითხა 103 ადამიანი, მათგან 73-მა უპასუხა ყველა შეკითხვას, ხოლო 30-მა არ მოინდომა კვლევაში მონაწილეობა. მონაწილეთა ასაკობრივი გადანაწილება შემდეგნაირად მოხდა:

                    18-25  წლამდე            12 ადამიანი

                    25-40 წლამდე             14 ადამიანი

                    40-60 წლამდე             20 ადამიანი

                    > 60 წელი                    27 ადამიანი

რესპოდენტებმა შემდეგ კითხვებს უპასუხეს:თქვენი ასაკი?

  1. თქვენი საქმიანობა?
  2. რომელ გადასახადს იხდით?
  3. მიგაჩნიათ თუ არა თავი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხედელად?
  4. რამდენი პროცენტია დღგ-ს განაკვეთი?
  5. იხდით თუ არა საშემოსავლო გადასახადს?

გამოკითხულთა 42.5% (31 არესპოდენტი) იყო დასაქმებული. მათგან  77.4%-მა (24 რესპოდენტი) იცოდა საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. ასაკობრივი გადანაწილება კი შემდეგნაირად მოხდა.

image001

გამოკითხულთა 16% (12 რესპოდენტი) თვლის რომ არანაირ გადასახადს არ იხდის, ხოლო 84% (62 რესპოდენტი) თვლის, რომ გადასახადის გადამხდელია. გამოკითხულთა 67.12%-მა (49 რესპოდენტი) კითხვაზე: „რომელ გადასახადს იხდით?“ უპასუხა, რომ იხდის კომუნალურ გადასახადს. ამ კითხვაზე, მხოლოდ 32.88%-მა (24 რესპოდენტი) ჩამოთვალა სახელმწიფო გადასახადები.

image003

       73 რესპოდენტიდან მხოლოდ 26.03%-მა (19 რესპოდენტი) იცოდა, რომ დღგ გადასახადია. დანარჩენ 73.97% -ს (54 რესპოდენტი) კი არაფერი სმენია დღგ-ს შესახებ.

image005

        ზუსტად რამდენი პროცენტია დღგ-ს განაკვეთი იცოდა გამოკითხულთა 16.44%-მა (12 რესპოდენტი), ხოლო 83.56%-მა საერთოდ არაფერი იცოდა დღგ-ს შესახებ, ან ზუსტად არ იცოდა მისი ოდენობა. დღგ-ს შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ძირითადად ახალგაზრდებს ჰქონდათ.

image007

სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ, სამწუხაროდ, მოქალაქეებს არც თუ დიდი ცოდნა გააჩნიათ ქვეყანაში არსებული გადასახადების შესახებ. გადასახადის გადამხდელთა მეტი ინფორმირებისა და ცნობიერების გაზრდისთვის, „გადასახადის გადამხდელთა კავშირი“ აპირებს განახორციელოს არაერთი პროექტი და მოუწოდებს დაინტერესებულ პირებს/ორგანიზაციებს თანამშრომლობისაკენ.


desi amateur