მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

twink straighty oiled up and rubbed.javporn

2013 წლის საგადასახადო შემოსავლები

2013 წელს საქართველოს სახელtaxes2013მწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი 91%-ია. ბიუჯეტს საგადასახადო შემოსავლებიდან 608.9 მლნ. ლარი დააკლდა. 2013 წელს საბიუჯეტო შემოსავლები შემცირებულია (-2.1%) 2012 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის შემცირებულია როგორც საგადასახადო შემოსავლები (-0.2%), ასევე გრანტები (-23.3%) და სხვა შემოსავლები (-13.3%). 2013 წლის წინასწარი მონაცემებით, საგადასახადო ტვირთის მაჩვენებელი (საგადასახადო შემოსავლები/მშპ) (24.8%) წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით (25.5%) მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.

2013 წელს გაზრდილია შემოსავალი საშემოსავლო (9.6%), ქონების (0.3%) და აქციზის (9.5%) გადასახადებიდან, ხოლო შემცირებულია დღგ-ის (-6.3%), მოგების (-5.2%) და იმპორტის (-0.8%) გადასახადებიდან.
საყურადღებოა, რომ 2013 წელს დღგ-დან შემოსავალი შემცირდა (-6.3%), მაშინ როცა მშპ  გაიზარდა (3.1%). ეს შეიძლება აიხსნას მშპ-ს იმ სექტორების ზრდით, რომელთა წარმოებაც დღგ-ით სრულად არ იბეგრება (მაგ: სოფლის მეურნეობა, საფინანსო საქმიანობა, განათლება). ასევე, ექსპორტის ზრდით (განთავისუფლებულია დღგ-სგან), ან სავარაუდოდ ადმინისტრირება ვერ განხორციელდა სათანადოდ.

desi amateur