მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

გადასახადის გადამხდელთა წევრების საყურადღებოდ

გადასახადის გადამხდელთა წევრებს ვაცნობებთ, რომ ამა წლის 26 ივნისს, 11 სთ-ზე ორგანიზაციის შევხედრების დარბაზში, გაიმართება კავშირის წევრთა ყრილობა. განხილული იქნება გასული წლის საქმიანობის ანგარიში და სამომავლო გეგმები, ასევე, მოხდება ახალი წევრების წარდგენა.

გთხოვთ, დაადასტუროთ თქვენი მონაწილეობა წინასწარ: info@tpu.org.ge