მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

twink straighty oiled up and rubbed.javporn

კრიპტოვალუტების მოსაპოვებლად სიმძლავრის მიწოდება დღგ-ით დაიბეგრება

cryprocurrency-miningმთავრობამ კრიპტოაქტივების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგვრასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო.

ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, კრიპტოაქტივის მოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდება დაექვემდებარა დღგ-თი დაბეგვრას. გამოთვლითი სიჩქარე (სიმძლავრე) არის იმ სიმძლავრის საზომი ერთეული, რომლის მეშვეობითაც კომპიუტერი ასრულებს ოპერაციას.

დაბეგვრა იმ შემთხვევაში ხდება,  თუკი ამ მომსახურების მიმღები წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებულ პირს ან საქართველოში გააჩნია მართვის ადგილი ან მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება მიღებული მომსახურება.

ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებითვე,  კრიპტოაქტივის გაცვლა ეროვნულ ან უცხოურ ვალუტაზე   გათავისუფლებულია დღგ-სგან. ასევე, ფიზიკური პირის მიერ კრიპტოაქტივის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან.

გადაწყვეტილება ძალაში 28 ივნისს შევიდა.

ფინანსთა მინისტრის ბრძანების სანახავად იხილეთ ბმული.


desi amateur