მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

ჩვენი ფინანსები

ჩვენი ორგანიზაციის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს გრანტები, საწევრო გადასახადები და შემოწირულობები.

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ დახმარება გაუწიონ ჩვენს ორგანიზაციას შემოწირულობის სახით, ვთხოვთ, დაგვიკავშირდნენ.

თქვენ მიერ გადახდილი თანხა საშუალებას მისცემს ჩვენს გუნდს უკეთ დავიცვათ ქვეყანაში გადასახადის გადამახდელთა ინეტერსები.

გამოიცა რეკომენდაცია სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის

გადასახადის გადამხდელთა კავშირის მიმართვის საფუძველზე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ რეკომენდაცია

განცხადება “თიბისი” ბანკთან დაკავშირებით

  გვსურს გამოვეხმაუროთ ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენი წევრი ორგანიზაციის, სს “თიბისი ბანკის” ი

შეხვედრა ინფრასტრუქტურის მინისტრთან

ზურაბ ალავიძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირისა და მშენებელთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა. რეგიონული გ