მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

ჩვენი ფინანსები

ჩვენი ორგანიზაციის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს გრანტები, საწევრო გადასახადები და შემოწირულობები.

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ დახმარება გაუწიონ ჩვენს ორგანიზაციას შემოწირულობის სახით, ვთხოვთ, დაგვიკავშირდნენ.

თქვენ მიერ გადახდილი თანხა საშუალებას მისცემს ჩვენს გუნდს უკეთ დავიცვათ ქვეყანაში გადასახადის გადამახდელთა ინეტერსები.

შეხვედრა ინფრასტრუქტურის მინისტრთან

ზურაბ ალავიძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირისა და მშენებელთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა. რეგიონული გ

შეხვედრა ახალ ბიზნესომბუდსმენთან

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირის, დისტრიბუტორთა ბიზნეს

დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნება გამარტივდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ბიზნესისთვის იწყებს დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნების გამარტივებული სისტემ