მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

ჩვენი ფინანსები

ჩვენი ორგანიზაციის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს გრანტები, საწევრო გადასახადები და შემოწირულობები.

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ დახმარება გაუწიონ ჩვენს ორგანიზაციას შემოწირულობის სახით, ვთხოვთ, დაგვიკავშირდნენ.

თქვენ მიერ გადახდილი თანხა საშუალებას მისცემს ჩვენს გუნდს უკეთ დავიცვათ ქვეყანაში გადასახადის გადამახდელთა ინეტერსები.

თანამშრომლობის მემორანდუმი Loialté-სთან

2019 წლის 16 ივლისს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის (TPU) პრეზიდენტმა ალექსანდრე რატიშვილმა და კომ

კრიპტოვალუტების მოსაპოვებლად სიმძლავრის მიწოდება დღგ-ით დაიბეგრება

მთავრობამ კრიპტოაქტივების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგვრასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო.

გაიმართა კავშირის მორიგი ყრილობა

26 ივნისს, გაიმართა გადასახადის გადამხდელთა კავშირის მორიგი ყრილობა, რომელზეც კავშირის წევრებმა მოის