მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

რატომ?

 • თუ თქვენ იხდით სახელმწიფო გადასახადებს და გსურთ, რომ ის იყოს დაბალი, მარტივი და სამართლიანი…
 • თუ მიგაჩნიათ, რომ ბიუროკრატია უნდა იყოს დაბალი, ხოლო სახელმწიფო სტრუქტურები მოქალაქეთა მომსახურებაზე ორიენტირებულნი…

 • თუ თქვენ გაინტერესებთ, რაში იყენებს სახელმწიფო თქვენ მიერ გადახდილ გადასახადებს და გსურთ, გავლენა მოახდინოთ მათ ეფექტიან ხარჯვაზე…

…მაშინ გახდით „გადასახადის გადამხდელთა კავშირის“ წევრი და შეიტანეთ თქვენი წვლილი ჩვენი საერთო ინტერესების დაცვაში.

ჩვენი წევრები დამატებით სარგებლობენ შემდეგი უფასო სერვისებით:

 • პერიოდული სიახლეები შემდეგ საკითხებზე:

  • საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები.
  • ფინანსთა მინისტრისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები.
  • ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.
 • კონსულტაცია საგადასახადო საკითხებში და დახმარება სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში.

 • ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში მონაწილეობის მიღება.

 • ადვოკატირება და ლობირება.

 • კანონშემოქმედებით პროცესებში ჩართვა და საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება.

შეხვედრა ინფრასტრუქტურის მინისტრთან

ზურაბ ალავიძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირისა და მშენებელთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა. რეგიონული გ

შეხვედრა ახალ ბიზნესომბუდსმენთან

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირის, დისტრიბუტორთა ბიზნეს

დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნება გამარტივდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ბიზნესისთვის იწყებს დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნების გამარტივებული სისტემ