მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

პროექტები

მიმართვა პრემიერ-მინისტრს

ბიზნესგაერთიანებების მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონო მამუკა, სამწუხაროდ, ბიზნეს-გაერთია

გადასახადის გადამხდელთა წევრების საყურადღებოდ

გადასახადის გადამხდელთა წევრებს ვაცნობებთ, რომ ამა წლის 26 ივნისს, 11 სთ-ზე ორგანიზაციის შევხედრების

11 ბიზნესგაერთიანების მიმართვა ფინანსთა მინისტრს

საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, ბატონ ივანე მაჭავარიანს ბოლო წლებში მიმდინარე პოზიტიური ცვლილებების ფ