მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

ფოტო

ვიზიტი გერმანიაში

ზოგადი

 

 

 

1

შეხვედრა ილიას უნივერსიტეტში

 

 

2

შეხვედრა აგრარულ უნივერსიტეტში

 

 

შეხვედრა ჯავახიშვილში

შეხვედრა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში

 

 

შეხვედრა ჯავახიშვილში

ესეების კონკურსის გამარჯვებულები