მიმდინარე სახელმწიფო ვალი (ლარი)

სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

დაფუძნდა ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიცია

“გადასახადის გადამხდელთა კავშირმა” სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიცია – EPAC (Economic Policy Advocacy Coalition) – დააფუძნა. 15 სექტემბერს თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში USAID G4G-ის მიერ ინიცირებულ